0
Tổng Đài Điện Thoại
Theo giá

THÔNG TIN Tổng Đài Điện Thoại

Tổng Đài Điện Thoại
Tổng đài điện thoại nội bộ dùng giao thức Internet hay Tổng đài IP (tiếng Anh: Internet Protocol Private Branch eXchange, viết tắt là IP PBX hay IPBX) là một mạng điện thoại riêng dùng giao thức Internet (Internet protocol) để thực hiện các cuộc gọi điện thoại ra bên ngoài, thường áp dụng trong phạm vi một công ty, nhà hàng, hay bệnh viện. Dữ liệu giọng nói được truyền bằng các gói dữ liệu qua Internet thay vì mạng điện thoại thông thường.

Tổng Đài Điện Thoại

Tổng Đài Điện Thoại
Lọc theo:
Hiển thị:
ĐIỆN THOẠI ZALO FACEBOOK EMAIL BACKTOP