search icon
Logo Viễn Thông Vina
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/UhYbdELrxhkBPDqWr0x9jl51EOy4iWLPfyot8BzE.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/kmjx6r6PVnL9jL9iLcy6En6Si6wZsCsCESe73ZkI.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/v9Et2ByOdhXKRD9WGbkj8Ad0IDqBDhseP5qFHtbS.png
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/KsDZQuGSqVW7XDoWL58qJiHRTeNOEsBGp27O2nOd.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/HAomiNFz5JeAnTknhRAa4BLn7quCmO1GIU4vjVMq.jpeg

Ổ Cứng Chuyên Dụng Ghi Hình

filter
Lọc
Ổ cứng TOSHIBA DV01ABA100V 1TB

Camera Quan Sát
930.000đ
930.000đ
Ổ cứng TOSHIBA DT01ABA100V 2TB

Camera Quan Sát
1.390.000đ
1.390.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005

Camera Quan Sát
1.660.000đ
1.660.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD10PURX

Camera Quan Sát
1.690.000đ
1.690.000đ
Ổ cứng TOSHIBA DV01ABA100V 3TB

Camera Quan Sát
1.960.000đ
1.960.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST2000VX008

Camera Quan Sát
2.700.000đ
2.700.000đ
Ổ cứng TOSHIBA DT01ABA100V 4TB

Camera Quan Sát
2.750.000đ
2.750.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD20PURX

Camera Quan Sát
2.800.000đ
2.800.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD30PURX

Camera Quan Sát
4.100.000đ
4.100.000đ
Ổ cứng TOSHIBA DV01ABA100V 6TB

Camera Quan Sát
4.350.000đ
4.350.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK 3TB

Camera Quan Sát
4.500.000đ
4.500.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST4000VX007

Camera Quan Sát
4.700.000đ
4.700.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD40PURX

Camera Quan Sát
4.920.000đ
4.920.000đ
Ổ cứng TOSHIBA DV01ABA100V 8TB

Camera Quan Sát
6.200.000đ
6.200.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST6000VX001

Camera Quan Sát
7.800.000đ
7.800.000đ
Ổ cứng TOSHIBA DV01ABA100V 10TB

Camera Quan Sát
8.558.000đ
8.558.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD60PURX

Camera Quan Sát
8.560.000đ
8.560.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST8000VE0004

Camera Quan Sát
10.400.000đ
10.400.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD80PURX

Camera Quan Sát
11.200.000đ
11.200.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST10000VE0008

Camera Quan Sát
14.600.000đ
14.600.000đ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD10PURX

Camera Quan Sát
16.160.000đ
16.160.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST12000VE0008

Camera Quan Sát
16.600.000đ
16.600.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST14000VE0008

Camera Quan Sát
20.000.000đ
20.000.000đ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST14000VX0008

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD20PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD60PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST10000VX0004

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD121PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD30PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD82PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST6000VX0023

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST12000VE0008

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD10PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD40PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng WESTERN PURPLE WD102PURZ

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Ổ cứng SEAGATE SKYHAWK ST8000VX0022

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
  • 1
Đối tác của chúng tôi
Toshiba
HIKVISION
GIGATA
PANASONIC
KBVISION
RUIJIE
TP-LINK
COMMAX
KBONE
IMOU
CISCO
SAMSUNG
PICOTECH
KARASSN
UBIQUITI UniFi
DRAY TEK
MITA
JONAL JACK
KASSLER
EPIC
ZIVIO
WESTERN PURPLE
SEAGATE SKYHARK
ZKTECO
DAHUA

Nhận hỗ trợ 1-1 miễn phí

Hãy điền thông tin cơ bản của bạn. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay để trao đổi bước tiếp theo.