search icon
Logo Viễn Thông Vina
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/UhYbdELrxhkBPDqWr0x9jl51EOy4iWLPfyot8BzE.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/kmjx6r6PVnL9jL9iLcy6En6Si6wZsCsCESe73ZkI.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/v9Et2ByOdhXKRD9WGbkj8Ad0IDqBDhseP5qFHtbS.png
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/KsDZQuGSqVW7XDoWL58qJiHRTeNOEsBGp27O2nOd.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/HAomiNFz5JeAnTknhRAa4BLn7quCmO1GIU4vjVMq.jpeg

Đầu Ghi Hình KBVISION

filter
Lọc
Đầu ghi hình KBVISION KX-A7104SD6

Camera Quan Sát
1.391.000đ
2.140.000đ
Đầu ghi hình KBIVISION KX-A8114N2

Camera Quan Sát
1.599.000đ
2.460.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104N2

Camera Quan Sát
1.755.000đ
2.700.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TH1

Camera Quan Sát
1.794.000đ
2.760.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104TH1

Camera Quan Sát
1.859.000đ
2.860.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D8104TH1

Camera Quan Sát
1.859.000đ
2.860.000đ
Đầu ghi hình KBIVISION KX-A8118N2

Camera Quan Sát
1.937.000đ
2.980.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-A7108SD6

Camera Quan Sát
1.937.000đ
2.980.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8108N2

Camera Quan Sát
1.989.000đ
3.060.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104D6

Camera Quan Sát
2.012.400đ
3.096.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D8104H1

Camera Quan Sát
2.067.000đ
3.180.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104H1

Camera Quan Sát
2.067.000đ
3.180.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5

Camera Quan Sát
2.090.400đ
3.216.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8104N2

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C7108TH1

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-A4K8104N2

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TH1

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C4K8104SN2

Camera Quan Sát
2.457.000đ
3.780.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8108N2

Camera Quan Sát
2.457.000đ
3.780.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-A4K8108N2

Camera Quan Sát
2.457.000đ
3.780.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108H1

Camera Quan Sát
2.527.200đ
3.888.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108D6

Camera Quan Sát
2.589.600đ
3.984.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C4K8108SN2

Camera Quan Sát
2.691.000đ
4.140.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D8108TH1

Camera Quan Sát
2.795.000đ
4.300.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C4K8116SN2

Camera Quan Sát
4.302.000đ
4.780.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8104PN2

Camera Quan Sát
3.133.000đ
4.820.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D8108H1

Camera Quan Sát
3.237.000đ
4.980.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C7116H1

Camera Quan Sát
3.289.000đ
5.060.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-2K8104D5

Camera Quan Sát
3.416.400đ
5.256.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-2K8104H1

Camera Quan Sát
3.575.000đ
5.500.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8116N2

Camera Quan Sát
3.627.000đ
5.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C4K8116N2

Camera Quan Sát
3.627.000đ
5.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D4K8104H1

Camera Quan Sát
3.835.000đ
5.900.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8104H1

Camera Quan Sát
3.835.000đ
5.900.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7116D6

Camera Quan Sát
3.946.800đ
6.072.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C8104WN2

Camera Quan Sát
4.277.000đ
6.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104WN2

Camera Quan Sát
4.277.000đ
6.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8108PN2

Camera Quan Sát
4.537.000đ
6.980.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C4K8216SN2

Camera Quan Sát
4.667.000đ
7.180.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-2K8108D5

Camera Quan Sát
4.836.000đ
7.440.000đ
  • 1
  • 2
  • 3
Đối tác của chúng tôi
Toshiba
HIKVISION
GIGATA
PANASONIC
KBVISION
RUIJIE
TP-LINK
COMMAX
KBONE
IMOU
CISCO
SAMSUNG
PICOTECH
KARASSN
UBIQUITI UniFi
DRAY TEK
MITA
JONAL JACK
KASSLER
EPIC
ZIVIO
WESTERN PURPLE
SEAGATE SKYHARK
ZKTECO
DAHUA

Nhận hỗ trợ 1-1 miễn phí

Hãy điền thông tin cơ bản của bạn. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay để trao đổi bước tiếp theo.