search icon
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/UhYbdELrxhkBPDqWr0x9jl51EOy4iWLPfyot8BzE.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/kmjx6r6PVnL9jL9iLcy6En6Si6wZsCsCESe73ZkI.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/v9Et2ByOdhXKRD9WGbkj8Ad0IDqBDhseP5qFHtbS.png
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/KsDZQuGSqVW7XDoWL58qJiHRTeNOEsBGp27O2nOd.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/HAomiNFz5JeAnTknhRAa4BLn7quCmO1GIU4vjVMq.jpeg

Đầu Ghi Hình

filter
Lọc
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HTHI-K2

Camera Quan Sát
14.230.000đ
14.230.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D4K8104H1

Camera Quan Sát
5.900.000đ
5.900.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C4K8832N2

Camera Quan Sát
23.980.000đ
23.980.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2108HS-4KS2

Camera Quan Sát
3.630.000đ
3.630.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-4KS2

Camera Quan Sát
3.300.000đ
3.300.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5864-4KS2

Camera Quan Sát
32.600.000đ
32.600.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4208-4KS2

Camera Quan Sát
7.666.000đ
7.666.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR2104HS-4KS2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4104HS-4KS2

Camera Quan Sát
4.488.000đ
4.488.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR608-64-4K

Camera Quan Sát
65.400.000đ
65.400.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR608-32-4K

Camera Quan Sát
35.400.000đ
35.400.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5832-4KS2

Camera Quan Sát
28.740.000đ
28.740.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5464-4KS2

Camera Quan Sát
22.370.000đ
22.370.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5208-4KS2

Camera Quan Sát
11.550.000đ
11.550.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5416-4KS2

Camera Quan Sát
19.020.000đ
19.020.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5232-4KS2

Camera Quan Sát
15.060.000đ
15.060.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5216-4KS2

Camera Quan Sát
12.500.000đ
12.500.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4232-4KS2

Camera Quan Sát
10.186.000đ
10.186.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4216-4KS2

Camera Quan Sát
8.340.000đ
8.340.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4104-W

Camera Quan Sát
6.040.000đ
6.040.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2108HS-S2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-S2

Camera Quan Sát
2.964.000đ
2.964.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4116HS-4KS2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4108HS-4KS2

Camera Quan Sát
4.260.000đ
4.260.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR5432-4KS2

Camera Quan Sát
20.412.000đ
20.412.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR5832-R-4KS2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4216-4KS2/L

Camera Quan Sát
6.110.000đ
6.110.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4208-4KS2/L

Camera Quan Sát
5.640.000đ
5.640.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR2104HS-W-4KS2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR608-64-4KS2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR608-32-4KS2

Camera Quan Sát
Liên hệ
Liên hệ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR1104HS-S3-DSS

Camera Quan Sát
2.490.000đ
2.490.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Camera Quan Sát
3.360.000đ
3.360.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR1B08HS-8P

Camera Quan Sát
6.720.000đ
6.720.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2116HS-4KS2

Camera Quan Sát
4.180.000đ
4.180.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR1B04/L

Camera Quan Sát
2.400.000đ
2.400.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR1B08/L

Camera Quan Sát
2.600.000đ
2.600.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR1108HS-S3-DSS

Camera Quan Sát
2.600.000đ
2.600.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4116HS-4KS2/L

Camera Quan Sát
4.300.000đ
4.300.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4108HS-4KS2/L

Camera Quan Sát
3.700.000đ
3.700.000đ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đối tác của chúng tôi
Toshiba
HIKVISION
GIGATA
PANASONIC
KBVISION
RUIJIE
TP-LINK
COMMAX
KBONE
IMOU
CISCO
SAMSUNG
PICOTECH
KARASSN
UBIQUITI UniFi
DRAY TEK
MITA
JONAL JACK
KASSLER
EPIC
ZIVIO
WESTERN PURPLE
SEAGATE SKYHARK
ZKTECO
DAHUA

Nhận hỗ trợ 1-1 miễn phí

Hãy điền thông tin cơ bản của bạn. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay để trao đổi bước tiếp theo.