search icon
Logo Viễn Thông Vina
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/UhYbdELrxhkBPDqWr0x9jl51EOy4iWLPfyot8BzE.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/kmjx6r6PVnL9jL9iLcy6En6Si6wZsCsCESe73ZkI.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/v9Et2ByOdhXKRD9WGbkj8Ad0IDqBDhseP5qFHtbS.png
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/KsDZQuGSqVW7XDoWL58qJiHRTeNOEsBGp27O2nOd.jpeg
https://admin.vienthongvina.com/storage/media/HAomiNFz5JeAnTknhRAa4BLn7quCmO1GIU4vjVMq.jpeg

Đầu Ghi Hình

filter
Lọc
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HGHI-F1

Camera Quan Sát
1.248.000đ
1.920.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104NI-Q1

Camera Quan Sát
1.267.500đ
1.950.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HGHI-F1

Camera Quan Sát
1.300.000đ
2.000.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

Camera Quan Sát
1.365.000đ
2.100.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-A7104SD6

Camera Quan Sát
1.391.000đ
2.140.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR1B04/L

Camera Quan Sát
1.560.000đ
2.400.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108NI-Q1

Camera Quan Sát
1.566.500đ
2.410.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HGHI-F1/N

Camera Quan Sát
1.586.000đ
2.440.000đ
Đầu ghi hình KBIVISION KX-A8114N2

Camera Quan Sát
1.599.000đ
2.460.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR1104HS-S3-DSS

Camera Quan Sát
1.618.500đ
2.490.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7208HGHI-F1/N

Camera Quan Sát
1.644.500đ
2.530.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

Camera Quan Sát
1.677.000đ
2.580.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR1108HS-S3-DSS

Camera Quan Sát
1.690.000đ
2.600.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR1B08/L

Camera Quan Sát
1.690.000đ
2.600.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104N2

Camera Quan Sát
1.755.000đ
2.700.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104TH1

Camera Quan Sát
1.794.000đ
2.760.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104TH1

Camera Quan Sát
1.859.000đ
2.860.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D8104TH1

Camera Quan Sát
1.859.000đ
2.860.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104HQHI-K1 (S)

Camera Quan Sát
1.865.500đ
2.870.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-S2

Camera Quan Sát
1.926.600đ
2.964.000đ
Đầu ghi hình KBIVISION KX-A8118N2

Camera Quan Sát
1.937.000đ
2.980.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-A7108SD6

Camera Quan Sát
1.937.000đ
2.980.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8108N2

Camera Quan Sát
1.989.000đ
3.060.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7104D6

Camera Quan Sát
2.012.400đ
3.096.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-D8104H1

Camera Quan Sát
2.067.000đ
3.180.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-8104H1

Camera Quan Sát
2.067.000đ
3.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7604NI-K1(B)

Camera Quan Sát
2.067.000đ
3.180.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TD5

Camera Quan Sát
2.090.400đ
3.216.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-4KS2

Camera Quan Sát
2.145.000đ
3.300.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7108HGHI-F1

Camera Quan Sát
2.151.500đ
3.310.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1(S)

Camera Quan Sát
2.151.500đ
3.310.000đ
Đầu ghi hình DAHUA DHI-NVR4104HS-4KS2/L

Camera Quan Sát
2.184.000đ
3.360.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7204HQHI-K1/B

Camera Quan Sát
2.210.000đ
3.400.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7608NI-K1(B)

Camera Quan Sát
2.275.000đ
3.500.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

Camera Quan Sát
2.281.500đ
3.510.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-A4K8104N2

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-C7108TH1

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-7108TH1

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình KBVISION KX-4K8104N2

Camera Quan Sát
2.327.000đ
3.580.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2108HS-4KS2

Camera Quan Sát
2.359.500đ
3.630.000đ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Đối tác của chúng tôi
Toshiba
HIKVISION
GIGATA
PANASONIC
KBVISION
RUIJIE
TP-LINK
COMMAX
KBONE
IMOU
CISCO
SAMSUNG
PICOTECH
KARASSN
UBIQUITI UniFi
DRAY TEK
MITA
JONAL JACK
KASSLER
EPIC
ZIVIO
WESTERN PURPLE
SEAGATE SKYHARK
ZKTECO
DAHUA

Nhận hỗ trợ 1-1 miễn phí

Hãy điền thông tin cơ bản của bạn. Chuyên viên của chúng tôi sẽ liên hệ bạn ngay để trao đổi bước tiếp theo.