0
Tổng Đài Điện Thoại
Theo giá

THÔNG TIN Tổng đài LG-Ericsson

Tổng đài LG-Ericsson
Dòng tổng đài điện thoại hàng đầu Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn về viễn thông quốc tế và do Bộ BCVT quy định, tại Việt Nam thì liên danh LG và Ericsson hợp tác cùng tập đoàn VNPT cùng triển khai xây dựng nhà máy sản xuất. Hiện tại các sản phẩm tổng đài LG Ericsson được sử dụng rất nhiều tại các tổng đài trung tâm của VNPT, Viettel. Ngoài ra các dòng tổng đài Soho cũng được sử dụng cho các doanh nghiệp, các dòng tổng đài IP và hỗn hợp được sử dụng nhiều tại các tập đoàn, tổng công ty.

Tổng đài LG-Ericsson

Tổng đài LG-Ericsson
Lọc theo:
Hiển thị:

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-8 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

6.180.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

9.040.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-24 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

10.840.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-24 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

11.660.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 4CO-32 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

13.700.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-32 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

14.520.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-40 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

21.360.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-48 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

23.160.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-56 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

26.020.000 đ

Tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 8CO-64 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

29.070.000 đ

Khung phụ tổng đài Ericsson-LG iPECS eMG80 EKSU

Tổng đài LG-Ericsson

7.600.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-8 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

3.960.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 3CO-16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

6.640.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-16 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

7.120.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 6CO-24 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

9.140.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-32 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

15.120.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 9CO-40 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

17.800.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-40 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

18.280.000 đ

Tổng đài LG-Ericsson ARIA-SOHO 12CO-48 máy nhánh

Tổng đài LG-Ericsson

20.300.000 đ
ĐIỆN THOẠI ZALO FACEBOOK EMAIL BACKTOP